بهترین بازی های رایانه ای ایران در سال 1396
توسط : امید رضا دوامی در تاریخ : 1397/1/16
  • اتاق خبر راشین وب
بهترین بازی های رایانه ای ایران در سال 1396

به گزارش راشین نیوز، بازی منچرز به عنوان بهترین بازی سال از نگاه مردم انتخاب شد. هیات داوران اعلام کرد هیچ بازی را مناسب عنوان بهترین بازی سال تشخیص نداده‌اند.
جوایز اصلی
غزال زرین بهترین بازی در ژانر اکشن: خروس جنگی: تاج و تخت
غزال زرین بهترین بازی در ژانر ماجرایی: بال‌های تاریک 2
غزال زرین بهترین بازی در ژانر استراتژی و مدیریتی: مزرعه بهاری
غزال زرین بهترین بازی در ژانر سکوبازی: Unsight
دیپلم افتخار بهترین بازی در ژانر ساده: پاپالند: فرار کله‌ها
غزال زرین بهترین بازی در ژانر ساده: امیرو ماهی بگیر
دیپلم افتخار بهترین بازی در ژانر ورزشی: جی‌تی: کلوپ سرعت
دیپلم افتخار بهترین بازی در ژانر اکشن ماجرایی: ایران 57
جوایز بخش فرعی
دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی: مزرعه بهاری
غزال زرین بهترین دستاورد فنی: امیرو ماهی بگیر
دیپلم افتخار بهترین دستاورد طراحی بازی: امیرو ماهی بگی
غزال زرین بهترین دستاورد طراحی بازی: Unsight
دیپلم افتخار بهترین دستاورد هنری دوبعدی: فیشیمو
غزال زرین بهترین دستاورد هنری دوبعدی: مزرعه بهاری
دیپلم افتخار بهترین دستاورد هنری سه‌بعدی: هردنبیل
غزال زرین بهترین دستاورد هنری سه‌بعدی: خاک
دیپلم افتخار بهترین دستاورد صدا: آشوب در مزرعه
غزال زرین بهترین دستاورد صدا: مزرعه بهاری
دیپلم افتخار بهترین دستاورد موسیقی: سایه‌ روشن: تابستان سیاه
غزال زرین بهترین دستاورد موسیقی: خروس جنگی: تاج و تخت
دیپلم افتخار بهترین دستاورد دوبله: سایه روشن: تابستان سیاه
دیپلم افتخار بهترین دستاورد داستان بازی: کلوپ کاراگاهان
غزال زرین: بهترین دستاورد داستان بازی: مزرعه بهاری

غزال زرین بهترین بازی با محتوای فرهنگی: ایران 57