• 1
  • 2
  • 3

+98
09
با ورود و ثبت نام در راشین وب شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها و محصولات راشین وب و قوانین حریم خصوصی آن را می پذیرید
  • ساده
  • اقتصادی
  • موفقیت
  • VIP

نسخه ساده
امکانات
9,800,000 تومان 1,200,000 تومان
سرویس های دیگر
سامانه پیامک
امکانات
675,000 تومان 800,000 تومان

نسخه اقتصادی
امکانات
3,200,000 تومان 6,200,000 تومان
سرویس های دیگر
سامانه پیامک
امکانات
675,000 تومان 800,000 تومان

نسخه موفقیت
امکانات
7,500,000 تومان 9,800,000 تومان
سرویس های دیگر
سامانه پیامک
امکانات
675,000 تومان 800,000 تومان
اپلیکیشن
امکانات
2,400,000 تومان 2,900,000 تومان
زبان های دیگر
امکانات
3,800,000 تومان 2,000,000 تومان
مبلغ یک زبان اضافه

نسخهVIP
امکانات
9,950,000 تومان 13,800,000 تومان
سرویس های دیگر
زبان های دیگر
امکانات
3,800,000 تومان 2,000,000 تومان
مبلغ یک زبان اضافه
اعمال
5,400,000