مسابقات بين المللي قرآن

http://www.quraniran.ir

سايت رسمي مسابقات قرآن جمهوري اسلامي ايران وابسته با سازمان اوقاف و امور خيريه با سه زبان و بستر مناسب جهت پيگيري هاي فعاليت هاي قرآني کشور.
برخي از امکانات:
 ثبت نام در مسابقات سراسري قرآن کريم •
  بخش خبر (اخبار لحظه به لحظه از مسابقات و فعاليت هاي قرآني کشور) •
بانک تصاوير •

 مسابقات بين المللي قرآن

مسابقات بين المللي قرآن

آدرس دامنه http://www.quraniran.ir
مشاهده وب سایت