آموزش ماژول مدیریت نظرات کاربران

آموزش ماژول مدیریت نظرات کاربران
1397/11/1
0 نظر

در این قسمت مدیر سایت می تواند به همه ی نظرات ثبت شده توسط کاربران در هر بخش از سایت دسترسی داشته باشد و آن ها را مدیریت نماید. مدیر همچنین می تواند پاسخ نظرات را بدهد و تعیین نماید که نظر در سایت نمایش داده بشود یا خیر.

راهنمای کامل

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر