1397/1/15

هوآوی در مراسمی ویژه در پاریس، پرچم‌داران 2018 خود را رونمایی کرد.