نرم افزار آندروید وقف و حوزه های علمیه
نرم افزار آندروید وقف و حوزه های علمیه
این نرم افزار را مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و منتشر ویژه همایش وقف و حوزه های علمیه تولید و منتشر می نماید
1394/12/8
0 نظر
عنوان حجم دانلود
دانلود نرم افزار 6.376 مگابایت

این نرم افزار را مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف تولید و منتشر ویژه همایش وقف و حوزه های علمیه تولید و منتشر می نماید

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر